Let haiku be on the UNESCO list! (23)

 

Let haiku be on the UNESCO list!

 

On January 16, 2015, Ms. Djurdja Vukelic Rozic kindly sent me an e-mail as follows.

 

Dear Hidenori-san,

 

sorry if I’m tiring you with these messages.

There are so many wonderful texts around here in Croatia, and I had luck to meet some great haiku poets, we became friends.

Zvonko Petrović was among them.

 

With regards,

djurdja

 

 

ZVONKO PETROVIĆ  (1925-2009)

 

HAIKU – POETRY OF NATURE

 

Japanese, we know, cherish love towards Nature.  This is particularly evident in gardening, ikebana and haiku poetry.  Of course, love towards Nature is not the only characteristics of people of the Country of the Rising Sun and this love share people from all countries.  Just to remember descriptions of landscapes in our own literature…  Haiku poetry contents perception of the moment of the eternal truth which we may notice in all elementary natural phenomenon:  the Sun, the Moon and stars, thunderbolts, snow and rains, in the soil, sea and rivers, in all manifestations of life.  Because of that, haiku written centuries ago is familiar to us, as well. 

 

It has been proven long time ago, beauty is the truth about sensibly-direct from.  Japanese poet is the one who, while looking at Nature knows how to notice such details, live them openly, truthfully and write them down to be told to other people.  And that’s why a reader of haiku accepts his contents as if looked at them at that very moment and lives them as moments of exceptional beauty, projecting them into his/her own feelings.  That’s why it is very difficult to think of somebody who knows Japanese haiku poetry and loves Nature, without haiku being close and dear to him/her.

 

Nowadays, when we so ruthlessly pollute the atmosphere, land and rivers, ravaging our forests, poisoning the animals and ourselves as well, we should preserve and care the touches and ties with Nature, safekeeping the images of its life from transcendence as the moments of eternal truth and beauty!  That’s what does photography and cinematography in their own way, that’s what do artists and writers, and in all that, haiku too has its, not small part, at all.  

 

 

u pahulji                                                          in the flake

maslačka – težina                                         of dandelion – the weight

sile teže                                                           of gravity

 

prvi dječji                                                        the first child’s

koraci – osvajanje                                         paces – conquering

svemira                                                           the Space

 

zimsko                                                           winter

jutro – gluhonijemi                                     morning – deaf and dumb

slapovi                                                           waterfalls

 

Translated by Đ.V.Rožić

 

 

 

ZVONKO PETROVIĆ  (1925-2009.)

 

HAIKU – POEZIJA PRIRODE

 

Japanci, znamo, gaje ljubav prema prirodi.  To posebno dolazi do izražaja u uređivanju vrtova, ikebani i haiku poeziji.  Jasno, ljubav prema prirodi nije samo osobina Japanaca.  Ona je svojstvena ljudima svih zemalja.  Sjetimo se samo krajolika u djelima naše književnosti…

 

…  Haiku poezija sadrži percepcije trenutaka vječne istine koja se nalazi u elementarnim prirodnim pojavama:  u Suncu, Mjesecu i zvijezdama, u grmljavini, snijegu i kišama, u zemlji, moru i rijekama, u manifestacijama života.  Zbog toga je haiku napisan i prije pola stoljeća i nama blizak.

 

Već je davno kazano da je ljepota istina o osjetno-neposrednom obliku.  Japanski pjesnik je upravo taj koji promatrajući prirodu umije zamjetiti takve detalje, neposredno ih doživjeti, dakle, direktno, iskreno i tako ih s nekoliko riječi zabilježiti i drugima saopćiti.  I zato čitalac haiku poezije njene sadržaje prima kao da ih onog časa promatra u prirodi i doživljuje ih kao trenutke izvanredne ljepote projicirajući u njih svoje osjećaje.  Zbog toga je teško zamisliti nekoga tko poznaje japanski haiku i voli prirodu, a da mu ta poezija ne bi bila bliska i draga.

 

 

Nije li danas kad tako nemilosrdno zagađujemo atmosferu, zemljište i rijeke, pustošimo šume, trujemo životinje i sebe samog, potrebno više nego ikad ranije da čuvamo i njegujemo dodire i veze s prirodom i prizore iz njenog života otimamo prolaznosti i čuvamo ih kao trenutke vječne istine i ljepote?  To čine umjetnička fotografija i kinemamtografija na svoj način, to čine likovni umjetnici i pisci, au svemu tome i haiku ima svoj ne mali udio.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s