3.11 Haiku from the Romanian Haiku Group (11)

 

We already posted some parts of RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

Courtesy of Mr. Corneliu Traian Atanasiu, editor of ROMANIAN KUKAI, here is a pdf file of the magazine.

 RO KU JAPONIA

 

Today we post the last part of haiku from the RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

 

Mulţumim tuturor celor 66 autori de la care am primit cele 144 poeme

listate în continuare (în listă veţi regăsi, însoţite de numele autorilor, şi poemele selectate în prima parte).

 

We would like to thank the 66 authors that contributed with the 144 poems

listed below (the list includes the names of the authors and the poems selected in the last part)

 

Valeria Tamaş

 

sosind din Tokyo –

scrisori mirosind a fum

ce veşti aduceţi?

 

printre ruine

scâncetul unui copil –

trezire la viaţă…

 

arriving from Tokyo –

letters with smoke scent

what news bring you?

 

東京から届く―

煙の匂いのする手紙

どんな知らせを運んだの?

 

among ruins

the whine of a child –

awakening to life…

 

廃墟の中に

子供が1人しくしく泣く声 ―

目覚めたら生きていた...

 

Mariana Tănase

 

ţara soarelui

răsare din cutremur –

cu radiaţii

 

după cutremur

cu înţeleptul Buddha –

meditaţie

 

the country of sun

rises from the earthquake –

with radiations

 

日の出づる国

地震から立ち上がる ―

放射能とともに

 

after the earthquake

with a wise man Buddha

deep meditation

 

地震の後

賢者の仏陀とともに

深い瞑想

 

Mircea Teculescu

 

Japonia mea –

în umbra glastrei albe

umbra florilor

 

my beloved Japan –

in the shade of the white vase

the flowers’ shadow

 

我が愛する日本 ―

白い花瓶の陰に

花々の影

 

Maria Tirenescu

 

cutremur în zori –

printre ruine

o păpădie

 

casa dărâmată –

pe un perete a rămas

un tablou

 

port la mare –

tsunami acoperă

satul de pescari

 

balta reflectă

ruinele blocurilor –

răsare soarele

 

după cutremur –

japoneza visează

cireşii în floare

 

earthquake at dawn –

among the ruins

a dandelion

 

夜明けの地震 ―

廃墟の中に

たんぽぽ一本

 

ruined house –

remained on a wall

a painting

 

崩壊した家 ―

壁に残っていた

一枚の絵

 

sea port –

tsunami covering

the fishing village

 

海港 ―

津波が覆う

漁村を

 

puddle reflects

the ruins of blocks –

sunrise

 

水たまりが映す

ブロックの廃墟を ―

日の出

 

after earthquake –

the Japanese woman dreams

the cherry trees in bloom

 

地震の後 ―

日本の女性が夢見る

花咲く桜の木々を

 

Mihaela Titea

 

nu sunteţi singuri –

cu voi şi noi ne rugăm

pentru mai bine

 

you’re not alone –

we pray with you

for better days

 

あなたは独りじゃない ―

私たちはあなたと共に祈る

より良い日々のために

 

Eduard Ţară

 

case-n fărâme –

greutatea liniştii

acolo aici

 

străinii plecând –

aş vrea să zbor acolo

s-aştept cocorii

 

salvatorii –

atât de greu de găsit

fiecare cuvânt

 

crushed houses –

the weight of spring silence

there here

 

崩壊した家々 ―

春の沈黙の重さ

そこここに

 

foreigners leaving Japan –

I’d like to fly there

to wait for the cranes

 

外国人が日本を去る ―

私は飛んで行きたい

ツルを待つために

 

rescue team –

this spring so hard to find

every single word

 

救助隊 ―

今年の春はとっても見つけにくい

一つの各語を

 

Ana Urma

 

scâncet de copil –

în mâl urmele adânci

spre fosta casă

 

lampioanele

printre camelii albe –

râul cald de lacrimi

 

printre ruine –

limba minutarului

sprijină cuibul

 

candelă în geam –

bonsaiul înmugurit

leagănă luna

 

linia vieţii

peste linia zării –

crude aşteptări

 

the child’s whine –

deep footprints in the mud

to the former house

 

子供のしくしく泣く声 ―

泥の中の深い足跡

前の家へ

 

the lanterns

among white camellias –

warm river of tears

 

灯籠

白い椿の間に ―

温かな涙の川

 

among ruins –

the minute hand

leans the nest

 

廃墟の中に ―

ごく細い手

巣にもたせかかる

 

icon lamp at window –

the budded bonsai

rocking the moon

 

窓のアイコンのランプ ―

蕾が芽生えた盆栽

月を揺り動かす

 

the life line

over the horizon –

cruel waiting

 

生命線

水平線を越えて ―

残酷な待機

 

Dana Zamoştean

 

mână întinsă

din noapte spre lumină –

muguri de cireş

 

out-stretched hand

from dusk to dawn –

cherry buds

 

差しのばした手

夕暮れから夜明けへ ―

桜の蕾

 

Au colaborat la realizarea proiectului:

Constanţa Erca – concept şi grafică

Corneliu Traian Atanasiu – tehnoredactare

Ioana Dinescu, Dan Doman & Corneliu Traian

Atanasiu – selecţia poemelor din prima parte

Eduard Ţară – iniţiatorul proiectului şi

traducătorul majorităţii poemelor

în limba engleză

Şi-au tradus singuri poemele:

Andra Andronic, Cristina Ailoaie, Corneliu

Traian Atanasiu, Cezar Florin Ciobîcă, Mara

Circiu, Cornel C. Costea, Florentina Loredana

Dalian, Ioana Dinescu, Adina Enăchescu,

Victoria Fătu Nalaţiu, Gabriela Genţiana Groza,

Bea Hurmuz, Anisoara Iordache, Letiţia Lucia

Iubu, Dan Iulian, Radu Kretzudava, Silvestru

Miclaus, Sorin Micutiu, Mara Paraschiv, Virginia

Popescu, Gh. Postelnicu, Julia Ralia, Dumitru

Roşu, Stanciu GG, Constantin Stroe, Maria

Tirenescu, Eduard Ţară, Ana Urma

 

Project contributors:

Constanţa Erca – Concept and graphics

Corneliu Traian Atanasiu – Editing and

publishing

Ioana Dinescu, Dan Doman & Corneliu Traian

Atanasiu – Poem selection in the first part

Eduard Ţară – Project initiator and main

translator for the majority of the English poems

The following authors

have provided their own translations:

Andra Andronic, Cristina Ailoaie, Corneliu

Traian Atanasiu, Cezar Florin Ciobîcă, Mara

Circiu, Cornel C. Costea, Florentina Loredana

Dalian, Ioana Dinescu, Adina Enăchescu,

Victoria Fătu Nalaţiu, Gabriela Genţiana Groza,

Bea Hurmuz, Anisoara Iordache, Letiţia Lucia

Iubu, Dan Iulian, Radu Kretzudava, Silvestru

Miclaus, Sorin Micutiu, Mara Paraschiv, Virginia

Popescu, Gh. Postelnicu, Julia Ralia, Dumitru

Roşu, Stanciu GG, Constantin Stroe, Maria

Tirenescu, Eduard Ţară, Ana Urma

 

 

The next posting ‘3.11 Haiku from P K Padhy, India’ appears on October 22.

 

Hidenori Hiruta (member of HIA)

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s