We already posted some parts of RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

Courtesy of Mr. Corneliu Traian Atanasiu, editor of ROMANIAN KUKAI, here is a pdf file of the magazine.

 RO KU JAPONIA

 

Today we post the sixth part of haiku from the RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

 

Mulţumim tuturor celor 66 autori de la care am primit cele 144 poeme

listate în continuare (în listă veţi regăsi, însoţite de numele autorilor, şi poemele selectate în prima parte).

 

We would like to thank the 66 authors that contributed with the 144 poems

listed below (the list includes the names of the authors and the poems selected in the sixth part)

 

Gh. Postelnicu

 

forţa credinţei

răceşte miezu-nroşit

apele limpezi

 

cutremur prelung

monstru valul cel mare –

SPERANŢE SPRE ZEI

 

the power of faith

cools the reddened core –

clear waters

 

信仰の力

赤くなった炉心を冷却する ―

汚れのない海域

 

long earthquake

monster the great wave –

HOPES TO GOD

 

長い地震

大きな波をはやしたてる ―

神への希望

 

Iulia Ralia

 

cuvânt japonez

care se-azvârle în noi –

tsunami

 

să plecăm ochii

pentru a ne simţi

suflet la suflet

 

în Japonia

nu aştepta tsunami

mugurii de cireş

 

acelaşi martie –

parfum de muguri

şi speranţă

 

trupul sfărâmat –

peste valuri inima

arde lumina

 

japanese word

that is, throwing to us –

tsunami

 

日本の言葉

すなわち、私たちに投げてくる ―

津波

 

our eyes lean

to feel

soul to soul

 

私たちの目が傾く

感じるために

魂から魂を

 

in Japan

don’t wait for tsunami

the cherry blossoms

 

日本では

津波を待たない

桜の花

 

the same March witness –

scent of buds

and hope

 

同じ3月の証拠 ―

蕾の香り

そして希望

 

broken body –

flowing heart

burn the light

 

バラバラになった身体 ―

流れる心

光を燃やす

 

Ion Răşinaru

 

vuiet din adânc –

refugiu statornic doar

muntele Fuji

 

furia mării

întrerupând destine –

Fuji neclintit

 

roar from the depth –

only the mount Fuji

lasting refuge

 

深淵から轟音 ―

ただ富士山だけ

永久の安全地帯 

 

the fury of the sea

breaking destinies –

still Fuji

 

海の激怒

運命を砕く―

静かな富士

 

Dumitru Roşu

 

tristeţe globalăradiaţii

peste Fuji

sakura sub lacrimi

 

global sorrow radiations

over Fujis Sakura

under tears

 

全世界の悲しみの放射

富士の桜中に

涙の下で

 

Petru Mihai Sacu

 

Ah! univers orb

sub leagănul vieţii cad

pruncii nenăscuţi

 

Ah! blind universe

under the cradle of life fall

the unborn babies

 

ああ!盲目的な宇宙

生命のゆりかごの下に落とす

胎児を

 

GG Stanciu

 

bătrân gârbovit –

aplecat peste ruine

înfruntă moartea

 

valuri, cutremur,

explozii şi coşmare,

OAMENI MINUNAŢI!

 

soare răsare –

peste floarea de cireş

ruine şi plâns

 

old-bent –

bent over ruins

faces death

 

老人が身体を曲げる ―

廃墟の上に曲げる

死に直面する

 

waves, earthquake,

explosions and nightmares,

Wonderful People!

 

波、地震、

爆発そして悪夢、

すばらしい人たち!

 

 

sun rises –

over cherry blossom

ruins and crying

 

太陽が昇る ―

桜の花の上に

廃墟と叫び声

 

Theodora Petronela Stroe

 

suntem înlăcrimaţi

dar totul va trece –

noi te iubim mult!

 

our eyes in tears

but everything will gone –

we love you so much!

 

涙でにじむ目

しかし何もかもなくなってしまうだろう ―

私たちはあなたをとっても愛してる

 

Constantin Stroe

 

după tsunami,

doar zborul albatroşilor

în Fukushima

 

after tsunami,

only the albatrosses’ flight

in Fukushima

 

津波の後、

アホウドリの飛行だけ

福島で

 

Alex Şerban

 

cireşi înfloriţi –

în aşteptarea lor

privim dezastrul

 

cherry trees in bloom –

we look at the disaster

waiting for them

 

花咲く桜の木 ―

私たちは天災を眺める

花咲く木を待ちながら

 

Petronela Ştefan

 

Japonie dragă –

suntem lângă tine

în durerea ta

 

beloved Japan –

we are beside you

in your suffering

 

愛する日本 ―

私たちはあなたのそばにいる

あなたたちの苦しみの中で

 

 

The next posting ‘3.11 Haiku from the Romanian Haiku Society (11)’ appears on October 15.

 

Hidenori Hiruta (member of HIA)

 

 

 

 

Advertisements

 

We already posted some parts of RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

Courtesy of Mr. Corneliu Traian Atanasiu, editor of ROMANIAN KUKAI, here is a pdf file of the magazine.

RO KU JAPONIA 

 

Today we post the fifth part of haiku from the RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

 

Mulţumim tuturor celor 66 autori de la care am primit cele 144 poeme

listate în continuare (în listă veţi regăsi, însoţite de numele autorilor, şi poemele selectate în prima parte).

 

We would like to thank the 66 authors that contributed with the 144 poems

listed below (the list includes the names of the authors and the poems selected in the fifth part)

 

Gabriela Marcian

 

floare de cireş

plutind printre ruine

mormânt sub ape

 

niciun orizont

peste Fukushima nori

şi câte lacrimi?

 

reazemă zidul

paravane pictate –

după cutremur

 

veşminte albe

lângă templul înclinat

sub ultimii fulgi

 

cherry tree blossom

floating among ruins

underwater tomb

 

桜の花

廃墟の中に浮かんでいる

地下のお墓

 

no horizon

over Fukushima clouds

and how many tears?

 

地平線がない

福島の雲の上には

そして何個の涙?

 

lean against the wall

painted folding screens –

after earthquake

 

壁によりかかる

絵が描かれた折りたたみ式のびょうぶ ―

地震の後

 

white robes

beside the leaning temple

under the last snowflakes

 

白い衣

傾いている寺のそば

最後の雪片の下

 

Octavian Mareş

 

n-a fost un sfârşit –

cireşii s-or răzbuna

înflorind iarăşi

 

not an end –

the cherry trees

blooming again

 

終わりなし ―

桜の木に

再び花が咲いている

 

Mirela Marica

 

noapte fără lună –

ce s-o fi întamplat

la Fukushima ?

 

moonless night –

what happened

at Fukushima ?

 

月の出ない夜 ―

何が起こったの

福島に?

 

Ioan Marinescu-Puiu

 

după cutremur –

acelaşi munte Fuji

în inima mea

 

sânge şi lacrimi –

muntele Fuji-n zare

sclipeşte rece

 

în templul distrus

surâsul lui Buddha –

Japonia-n doliu

 

after the earthquake –

the same mount Fuji

in my heart

 

地震の後 ―

同じ不二の山

私の心の中に

 

blood and tears –

the mount Fuji

glimmers icily

 

血と涙 ―

富士山

冷たそうにかすかに光る

 

in the destroyed temple

the Buddha’s smile –

Japan in mourning

 

壊れたお寺の中

お釈迦様の微笑み ―

喪中の日本

 

Silvestru Miclăuş

 

gheţari sfărâmaţi –

ameninţări ascunse

sub forme stranii

 

unire-n cuget –

deasupra valurilor

în aceeaşi barcă

 

shattered icebergs –

hidden threats

in strange shapes

 

粉々に割れた氷山 ―

隠されれていた脅威

奇妙な形で

 

together in thought –

on the waves

on the same boat

 

思いは共に ―

波の上で

同舟の上

 

Sorin Micuţiu

 

negură deasă –

în năvoadele rupte

PET-uri şi-un bocanc

 

dense fog –

the torn nets

a PET-and a brogue

 

濃霧 ―

引き裂かれた網

ペットとブローグ

 

în Fukushima

cireşul dă în floare –

altar părăsit

 

in Fukushima

the cherry tree blooming –

abandoned shrine

 

福島で

桜の木に花が咲いている ―

置き去りにされたお寺

 

Cristina-Monica Moldoveanu

 

lacrimi în ocean –

cireşii pictaţi de copii

se dizolvă

 

tears in the ocean –

cherry trees painted by children

dissolve

 

海の中の涙 ―

子供たちによって描かれた桜の木

溶けて消える

 

Dan Norea

 

străinii pleacă –

abia acum aş merge

la Fuji-yama

 

the foreigners leave –

only now I’d like to go

to Fuji-yama

 

外国人が去る ―

ただこの今私は行きたい

富士山へ

 

Mara Paraschiv

 

case-n ruină –

bătrânii cu pălării verzi

alungă teama

 

tsunami cosmic –

în surâsul japonez

un alt răsărit

 

ruins –

elders with green hats

banished fear

 

廃墟 ―

緑の帽子をかぶった年配の人たち

恐怖を払いのけた

 

cosmic tsunami –

in a Japanese smile

another dawn

 

幅広い津波 ―

日本人の微笑みに

別の夜明け

 

Ruxandra Petcu

 

furia firii –

talazuri hrăpăreţe

consumă viaţa

 

tată japonez –

spaima de moarte trăind

În piept liniştit

 

nature’s fury –

grasping waves

consuming life

 

自然の激怒 ―

波をとらえ

命を消滅させる

 

japanese father –

the fear of death living

inside in silence

 

日本の父 ―

死の恐怖が生きている

沈黙の内側に

 

Virginia Popescu

 

soare răsare –

un strigăt de nou-născut

printre ruine

 

sun rising –

a newborn’s cry

among the ruins

 

太陽が昇ってくる ―

新生児の叫び声

廃墟の中に

 

The next posting ‘3.11 Haiku from the Romanian Haiku Group (10)’ appears on October 8.

 

Hidenori Hiruta (member of HIA)

 

We already posted some parts of RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

Courtesy of Mr. Corneliu Traian Atanasiu, editor of ROMANIAN KUKAI, here is a pdf file of the magazine.

RO KU JAPONIA 

 

Today we post the third part of haiku from the RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

 

Mulţumim tuturor celor 66 autori de la care am primit cele 144 poeme

listate în continuare (în listă veţi regăsi, însoţite de numele autorilor, şi poemele selectate în prima parte).

 

We would like to thank the 66 authors that contributed with the 144 poems

listed below (the list includes the names of the authors and the poems selected in the third part)

 

Dan Doman

 

tsunami–

în locul satului natal

vuietul mării

 

tsunami–

instead of his village

the rumbling sea

 

津波 ―

彼の人の村はなく

とどろく海

 

Manuela Dragomirescu

 

Ah! Fukushima –

deasupra norilor

atâtea suflete

 

după explozie –

acelaşi soare încălzind

o altă lume

 

Ah! Fukushima –

above the clouds

so many souls

 

ああ!福島 ―

雲の上には

とっても多くの魂が

 

after explosion –

the same sun warming

another world

 

爆発後 ―

同じ太陽が暖めている

別の世界を

 

Adina Enăchescu

 

durerile trec –

florile de cireş

iar vor înflori!

 

the pains gone –

the cherry blossoms

will bloom again!

 

苦しみはもうない ―

桜の花は

再び咲くだろう!

 

Victoria Fătu Nalaţiu

 

morminte de flori –

ferăstrăul ucide codrul

cântând

 

japonezul

îngăduie frumuseţea-n fapte –

spre nemurire

 

graves full of flowers –

the saw is cutting the trees

the woods are rustling

 

花で一杯のお墓 ―

のこぎりで木を切っている

森がカサカサ音をたてている

 

Japan

allows beauty in deeds –

bonds to immortality

 

日本

行いに美を認める ―

不滅への絆

 

Genovel Frăţilă

 

păpuşă în mâl –

ninge radioactiv

peste ruine

 

doll in mud –

radioactive snow

over ruins

 

泥の中の人形 ―

放射能の雪

廃墟中に

 

Petru-Ioan Gârda

 

Ah, Fukushima!

nimic n-o să mai fie

ca înainte

 

Ah, Fukushima!

nothing gonna be

as before

 

ああ、福島!

何事も行かないだろう

以前のようには

 

Constantiu Gean

 

la Fukushima

vor înflori cireşii –

fraţi în speranţă

 

at Fukushima

the cherry trees will bloom –

together in hope

 

福島で

桜の木に花が咲くだろう ―

希望の中で一緒に

 

Ioana Geier

 

aburi de orez –

în linişte aşteptând

o nouă listă

 

peste tot moloz –

în pături înfăşuraţi

căutând casa

 

scheunat de câini –

trăgând la mal în pături

un el şi o ea

 

excavatorul –

sub fereastra turtită

două mânuţe

 

steamed rice –

in silence waiting

for another list

 

蒸しごはん ―

無言のまま待っている

別のリストを

 

rubble everywhere –

wrapped in blankets

looking for the house

 

至る所に瓦礫 ―

毛布にくるまれて

家を探している

 

dogs’ yelping –

wrapping in the blankets

a he and a she

 

犬のキャンキャン鳴く声 ―

毛布にくるまれた

一人の男と一人の女

 

the excavator –

beneath the crushed window

two little hands

 

パワーシャベル ―

押しつぶされた窓の下

二つの小さな手

 

Gabriela Genţiana Groza

 

nu-i timp de lacrimi –

printre ruine şi foc

floarea de cireş

 

no time for tears –

among fire and ruins

cherry-tree blossom

 

涙を流している時間はない ―

火事と廃墟の中で

桜の木に花が咲く

 

Ana Maria Gîbu

 

nopţi fără stele –

luminile din altare

în ochi de copii

 

starless night –

the lights from the altars

in the children’s eyes

 

星の出ていない空 ―

灯明が祭壇から

子供たちの目に

 

Bea Hurmuz

 

Amaterasu –

înfruntând disperarea o femeie

îşi plânge pierderea

 

coşmarul lui Hokusai –

picturi ale lumii plutitoare

înghiţite de valul său

 

cocori plutitori peste … –

origami reînviat

de-un foşnet de aripi

 

Amaterasu –

facing despair a woman

is weeping her lost

 

天照 ―

女の絶望に直面

失いしものに泣く女

 

hokusai’s nightmare –

pictures of the floating world

engulfed by his wave

 

北斎の悪夢 ―

浮かんでいる世界の絵

波に飲み込まれている

 

cranes floating over … ________________

rebirthing origami

a rustle of wings

 

鶴が浮かんでいる ...

折り紙を再生

翼のカサカサする音

 

Corina Ion

 

printre ruine –

într-o stampă niponă

ning flori de cireş

 

among ruins –

in a Japanese stamp

cherry blossoms

 

廃墟の中 ―

日本の切手には

桜の花

 

Anişoara Iordache

 

strigăt de groază

printre ruine- lângă copil

doar un câine

 

ochi speriaţi –

bucuria unei primăveri

ruptă din muguri

 

pe asfalt,

lângă corabie:

un vis naufragiat

 

frightful cry

among the ruins- only a dog

next to the child

 

恐ろしい叫び声

廃墟の中に ― ただ犬だけが

子供の隣に

 

frightened eyes –

the joy of a spring

taken from the buds

 

おびえている目 ―

春の喜び

蕾から奪われてしまった

 

on asphalt,

near by the ship:

a castaway dream

 

アスファルトの上、

船のそば近くで:

見捨てられた夢

 

scotocind trecutul … –

fotografie

şi-un zâmbet înrămat …

 

cana cu ceai şi-un vis

că balauru-i departe –

Buni veghează …

 

raking up the past … –

a picture

a framed smile …

 

過去をかき集めている...

一枚の写真

額縁入りの微笑み...

 

a cup of tea

and a dream without dragons –

the grandfather watching …

 

一杯のお茶

そして竜のいない夢―

おじいちゃんが見つめている...

 

 

The next posting ‘3.11 Haiku from the Romanian Haiku Society (8)’ appears on September 24.

 

Hidenori Hiruta (member of HIA)

 

 

 

 

 

We already posted some parts of RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

Courtesy of Mr. Corneliu Traian Atanasiu, editor of ROMANIAN KUKAI, here is a pdf file of the magazine.

RO KU JAPONIA

 

Today we post the second part of haiku from the RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

 

Mulţumim tuturor celor 66 autori de la care am primit cele 144 poeme

listate în continuare (în listă veţi regăsi, însoţite de numele autorilor, şi poemele selectate în prima parte).

 

We would like to thank the 66 authors that contributed with the 144 poems

listed below (the list includes the names of the authors and the poems selected in the second part)

 

Cezar Florin Ciobîcă

 

după tsunami –

un câine dând o pildă

rasei umane

 

aşteptând veştile –

copiii confecţionează

cocori de hârtie

 

after tsunami –

a dog giving an example

to the human race

 

津波の後 ―

犬が例を示している

人類に

 

waiting for the news –

the children folding

paper cranes

 

知らせを待っている ―

子供たちが折っている

紙の鶴を

 

Fukushima

pentru toţi dispăruţii

câte un haiku

 

după potop –

în bărcile de hârtie

flori de cireş

 

la cenaclu –

toată lumea citeşte

numai haiku

 

Fukushima

for every missing man

a haiku

 

福島 ―

行方不明者一人ずつに

俳句を一句

 

after the flood –

in the paper boats

sakura blossom

 

洪水の後 ―

紙のボートに

桜の花

 

literary circle –

everyone reads

only haiku

 

文学仲間 ―

誰もが詠む

ただ俳句だけ

 

femeie plângând –

cu o păpuşă hina

printre ruine

 

crying woman –

with a hina doll

among ruins

 

泣き叫んでいる女性 ―

雛人形を持って

廃墟の中で

 

Livia Ciupav

 

printre ruine

mireasma unui cireş

abia înflorit

 

după cutremur –

culegând în palmă

petale de cireş

 

nori grei de fum –

larma copiilor

doar amintire

 

dimineaţă rece –

nicio veste

din Japonia

 

tsunami –

cineva-şi aminteşte

o rugăciune

 

cireşi înfloriţi –

deodată un val

şterge tot

 

among ruins

the scent of a cherry tree

just bloomed

 

廃墟の中 ―

桜の木の匂い

咲いたばかり

 

after the earthquake –

in my palm

cherry petals

 

地震の後 ―

私の手のひらの中に

桜の花びら

 

heavy smoke clouds –

the noise of the children

just memories

 

大きな煙の雲 ―

子供たちの騒音

まさに思い出

 

cold morning –

no news

from Japan

 

寒い朝 ―

知らせはない

日本から

 

tsunami –

somebody remembers

a prayer

 

津波 ―

誰かが思い出す

祈りを

 

cherry trees in bloom –

suddenly a wave

washing all away

 

花の咲いている桜の木 ―

突然の波

全てを押し流す

 

Claudia-Ramona Codău

 

Japonia-n doliu –

cireşii întârzie

să înflorească

 

în fiecare

cană de ceai verde –

vuiet de tsunami

 

Japan in mourning –

the cherry trees retard

their bloom

 

喪中の日本 ―

桜の木が遅らせる

花を

 

in every

bowl of green tea –

tsunami roar

 

あらゆる椀の中で

緑茶の椀の ―

津波の轟音

 

Cornel C. COSTEA

 

martie negru –

şi totuşi cireşii

înfloresc din nou

 

şcoală-n ruină –

cursul despre tsunami

în aer liber

 

încă un seism –

deasupra ruinelor

petale de cireş

 

gloomy March –

and still the cherry trees

blossom once more

 

陰鬱な3月 ―

そしていまだ桜の木には

またまた花が咲く

 

school in ruins –

tsunami lesson

outdoor

 

廃墟の学校 ―

津波の授業

屋外で

 

another earthquake –

above the ruins

cherry tree petals

 

別の地震 ―

廃墟の上に

桜の木の花びら

 

Florentina Loredana Dalian

 

casa ceaiului –

o lacrimă tulbură

luciul oglinzii

 

in the tea house –

a tear disturbs

the mirror luster

 

茶室の中で ―

涙がかき乱す

鏡の光沢を

 

Iulian Dămăcuş

 

Marele Val –

pensula scapă din mâna

Maestrului

 

Marele Val –

pensula desenând

semne bizare

 

The Great Wave –

the brush is dropping

from the Master’s hand

 

大津波 ―

筆が落ちている

師の手から

 

The Great Wave –

the brush painting

bizarre signs

 

大津波 ―

筆が描いている

奇怪な符号を

 

Iulia Andreea Diaconu

 

iubita mea cu

cireşii în floare –

îţi suntem alături

 

my lover with

the cherry trees in bloom –

we are all beside you

 

私の恋人

花咲く桜の木と一緒の ―

私たちはみんなあなたのそばにいる

 

Ioana Dinescu

 

11.03 –

brusc Japonia-i mai aproape

de Europa

 

03.11. –

Japan moved suddenly much

closer to Europe

 

3月11日 ―

日本は突然動いた

ヨーロッパのとっても近くに

 

 

The next posting ‘3.11 Haiku from the Romanian Haiku Group (7)’ appears on September 17.

 

Hidenori Hiruta (member of HIA)

 

 

 

 

 

We already posted some parts of RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

Courtesy of Mr. Corneliu Traian Atanasiu, editor of ROMANIAN KUKAI, here is a pdf file of the magazine.

 RO KU JAPONIA

 

Today we post the first part of haiku by the 66 authors from the RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

 

Mulţumim tuturor celor 66 autori de la care am primit cele 144 poeme

listate în continuare (în listă veţi regăsi, însoţite de numele autorilor, şi poemele selectate în prima parte).

 

We would like to thank the 66 authors that contributed with the 144 poems

listed below (the list includes the names of the authors and the poems selected in the first part)

 

Cristina Ailoaie

 

după cutremur –

în acest haiku toată

compasiunea mea

 

printre ruine

un căţeluş îşi linge

stăpânul rănit

 

după tsunami –

un copil strângând la piept

haina mamei

 

after earthquake –

in this haiku

all my sympathy

 

地震の後 ―

この俳句の中に

私の同情の全てがある

 

among ruins –

a puppy licking

its wounded master

 

廃墟の中で ―

子犬が舐めている

負傷した飼い主を

 

after tsunami –

a child embracing

his mother’s jacket

 

津波の後 ―

子供が抱きしめている

母の上着を

 

Andra Andronic

 

după cutremur –

numai durere printre

munții de moloz

 

în zorii zilei –

deasupra ruinelor

cei dintâi cocori

 

after earthquake –

only pain among

mountains of rubble

 

地震の後 ―

ただ痛みだけが

山のような瓦礫の中に

 

 

at dawn –

over the ruins

the first cranes

 

夜明け ―

廃墟を越えて

鶴の初飛来

 

Corneliu Traian Atanasiu

 

după cutremur –

dînd colţ printre rădăcini

un coif de samurai

 

after earthquake –

springing among roots

a samurai helmet

 

地震の後 ―

根の中に出ている

侍の兜

 

Mihaela Băbuşanu Amalanci

 

scîncet de copil

printre ruine şi ape –

numai speranţă

 

iubit japonez –

iubirea-mi nu ţine piept

spaimei de moarte

 

a child’s whine

among ruins and waters –

only hope

 

子供の泣く声

廃墟と海域の中で ―

ただ希望のみが

 

japanese lover –

my love doesn’t stand up

against the fear of death

 

日本の恋人 ―

私の愛は立ち向かえない

死の恐怖に

 

valuri tsunami –

până şi floarea de cireş

cu iz de moarte

 

Tsunami waves –

even the cherry blossom

scents of death

 

津波 ―

桜の花でさえ

死のにおい

 

Ana Bezem

 

singurătate –

alături de Cei Cinzeci

întreaga lume

 

loneliness –

the whole world by the side

of The Fifty Men

 

孤独 ―

かたわらに全世界

50人の男のそばに

 

Doina Bogdan Wurm

 

suflete în mâl –

noi rădăcini inalţă

lujeri de lotus

 

val peste ţărmuri –

mugurii de sakura

candele spre-abis

 

nici ţipenie –

doar ţipătul unui cocor

Sendai, Sendai, Send …

 

nici un avion –

în zbor de recunoaştere

atâtea păsări!

 

souls in mud –

the new born roots arising

lotus shoots

 

泥の中の精霊 ―

新生の根が出している

蓮の芽を

 

wave over the shore –

the sakura blossoms

candles in the dark

 

海辺をこえる波 ―

桜の花

暗やみの中のろうそく

 

nobody –

only the crane’s crying

Sendai, Sendai, Send …

 

誰もいない ―

ただ鶴の鳴き声

仙台、仙台、仙だ...

 

not a single plane –

a flight into the unknown

so many birds!

 

飛行機は一機もない ―

未知への飛行

とっても多くの鳥の!

 

Lavinia Calboreanu

 

după ninsoare –

printre ruine bătrânul

umblă buimac

 

after snowfall –

the old man wandering

among the ruins

 

降雪の後 ―

老人が彷徨っている

廃墟の中を

 

 

Ecaterina Chifu

 

O! Japonia

din lacrimile noastre

o floare de lotus

 

O! Japan

from our tears

a lotus flower

 

ああ、日本

私たちの涙から

蓮の花が

 

Mara Circiu

 

apus de soare

la marginea lumii –

un cocor plânge

 

zdrobit dar în picioare –

un om fără adăpost caută

trecutul

în lanul de orez

 

iluzii deşarte

acoperă privirea bătrânului –

trecutul este pierdut

 

sake şi sakura

printre lacrimi şi ruine –

un nou început

 

red sunset

at the far end of the world –

a crane weeps

 

赤い夕日 ―

世界の遠い端で ―

鶴が泣く

 

crushed but standing

homeless man looks for

the past

in the rice paddy

 

つぶされたが立っている

家のない男が探している

過去を

水田の中に

 

broken dreams

cloud the old man’s vision –

the past is lost

 

砕かれた夢

老人の視界を曇らす ―

過去は失われた

 

sake and sakura

through tears and ruins –

a new beginning

 

酒と桜

涙と廃墟を通じて ―

新しい始まり

 

The next posting ‘3.11 Haiku from the Romanian Haiku Group (6)’ appears on September 10.

 

Hidenori Hiruta (member of HIA)